Hva er Herding, Gløding og Anløping og hvorfor gjør vi det? Varmebehandling av stål!

Ønsker du deg en liten innføring i varmebehandling av stål? Da er målet at du nå raskt skal få en innføring og litt kunnskap som vil komme til nytte senere. 

Når vi snakker om herding er det ofte flere prosesser vi egentlig tenker på, som går under et større begrep som vi kaller varmebehandlig. Inkludert i dette har vi hovedprosessene:

  • Gløding (Annealing)
  • Herding (Hardening)
  • Anløping (Tempering)

Vi skal gå nærmere inn i disse, men først må du vite at for å få resultater i disse prosessene bør du kjenne materialet du jobber med. Om du finner et tilfeldig stål i garasjen er det ikke sikkert dette kan herdes. Du kan grovt sett finne ut om det kan herdes ved å testherde det, eller bruke gnist-testen. Ettersom det tar tid og energi å lage en god kniv, og resultatet er helt og holdent avhengig av et blad som er herdet på riktig måte, er det svært viktig at du kjenner til hvilken legering stålet har eller du har nok av stålet til å bruke på testing og feiling til du finner en god metode.

Hva er gløding?

Vanligvis når du kjøper et stål til knivmaking får du det levert i glødet tilstand, altså stålets myke tilstand. Det er mykt nok til å borre, file, forme og pusse med relativt lite motstand. Glødingsprosessen er noe forskjellig alt etter hvilket stål det er snakk om, men dreier seg i de fleste begynneres tilfeller om å varme stålet opp til en viss temperatur, for eksempel 790C, og kjøle det sakte ned. Nedkjølingen kan skje ved å isolere det varme stålet godt eller la det ligge i en ovn som sakte men sikkert kjøles ned over tid. Ved å bruke denne teknikken kan du ta et herdet stål, og gjøre det mykt nok til at du kan borre hull og bruke fil uten å ødelegge hverken borr eller fil!

Hva er herding?

Herding er når du tar et mykt stål med en legering som er herdbart, og endrer strukturen til en struktur med høy hardhet. Herdbart stål vil si at innholdet i stålet, hovedsaklig karbon og jern, er riktig i forhold til hverandre. Et stål som kan herdes har ofte anbefalte herdetemperaturer basert på innholdet i det spesifikke stålet, og det er derfor en stor fordel å kjenne stålet du jobber med. Når stålet har nådd temperaturen, og har vært temperaturen i ønsket antall sekunder eller minutter, tas den ut av varmen og kjøles raskt ned. Vanlige kjølingsmidler er olje, aluminiumsplater og vann. I enkle karbonstål er det ofte godt nok å følge en enkel oppskrift som går ut på å varme til en magnet ikke lenger fester seg til bladet, for så å raskt kjøle bladet i oppvarmet rapsolje. Når du har hatt stålet på riktig temperatur i korrekt antall minutter, og kjølt ned i tilfredsstillende hastighet har du et knivblad som nå er for hardt til å bli en god kniv. Det er her anløpingen kommer inn.

Hva er anløping?

For å kunne få en kniv som ikke knekker med den minste anstrengelse må du gi bort litt av hardheten du fikk gjennom herdingen. Anløpingen handler om å tilføre stålet seighet gjennom en varmehandlingsprosess som går ut på å varme opp stålet, men ikke like mye som under herdingen. Hvor høyt du går kommer an på hvor seigt du vil stålet skal være, men for vanlige mindre kniver i godt enkelt kullstål er ofte rundt 200C å anbefale. En kan ofte bruke 225-250C for litt større kniver som en ofte ønsker litt seigere. Som sagt vil temperaturene og prosessene variere noe alt etter hvilket stål du bruker. Er du i tvil, ta kontakt.

Flere prosesser

I tillegg til disse og mer avanserte utgaver av disse har du flere andre prosedyrer som normalisering, dypkjøling og cryobehandling som vi vil gå inn på ved en senere anledning.

Oppsummering:

Gløding: Gjøres ved høy temperatur og langsom kjøling. Gir mykt stål.
Herding: Gjøres ved høy temperatur og rask kjøling. Gir hardt stål
Anløping: Gjøres på hardt stål ved lavere temperatur. Gir seigere stål.

Nå har en grunnleggende forståelse av disse tre sentrale prosessene i smedene og knivmakerenes arbeid, og har du spørsmål så husk å ta kontakt når som helst for hva som helst!

 

Vi håper og tror du finner alt du trenger i vår nettbutikk her på Storbua! 

www.Storbua.no