Dypkjøling og Cryobehandling av knivstål - Er det nødvendig?

Først skal du få en liste over 3 viktige ting du må vite om Cryo og Dypkjøling.

  1. Hvorfor Cryo?
    Dypkjøling og cryo gjøres normalt for å konvertere restaustenitt etter herding. Dette gjør at stål som ellers ville vært i myk form (austenitt) konverteres til stålets hardere form (martensitt).
  2. Når skal det skje?
    Dette varierer noe etter hvilket stål du bruker, men er vanligvis gjort rett etter bråkjøling (quench), før anløping (tempering). f
  3. Hva er forskjellen på Cryo og Dypkjøling?
    Forskjellen på dypkjøling og cryobehandling er temperaturen. Dypkjøling i knivmakersammenheng er rundt -80C, mens Cryo oftest er -185C. Dette er en forskjell som i praksis ofte betyr tørris (-80C) eller flytende nitrogen (-185C).

Du trenger ikke cryo!

Dypkjøling (ned til ca -80C) er langt fra like kaldt som cryobehandling (ca -185C), men forskningsresultatene viser at det ikke er signifikant forskjell på dypkjøling og cryobehandling. Likevel er det forskjell på dypkjøling versus bare romtemperatur. Så må du da dypkjøle?

Du trenger ikke dypkjøle heller!

Du kan helt fint få god ytelse ut av et høylegert/rustfritt stål uten å hverken dypkjøle eller cryobehandle. Grunnen til at man vanligvis dypkjøler disse ståelene er for å få det absolutt maksimale ut av det aktuelle stålet, og da er det ofte best å herde på høy temperatur. Da ender man opp med mer restaustenitt (mykere struktur), men så dypkjøler man for å kunne konvertere denne til den hardere martensitten. Alternativet er (i de fleste tilfeller) å herde på en noe lavere temperatur, som gir mindre restaustenitt, og så anløpe uten dypkjøling.

Du vil altså kunne få et godt resultat uten hverken cryo eller dypkjøling, men det beste er alltid å velge stål ut fra hvilken mulighet du har til å herde det korrekt! Derfor er stål som 80CRV2 og 1075 ofte stålene som bør brukes av de som ikke har tilgang på presise temperaturer og holdetider, da disse ikke krever hverken det eller kjølebehandling!